> Eurolan 3 K / Tec 901 : Bitumen grondlaag. > Eurolan TG 2 / Prim 801 : Grondlaag voor zuigende ondergronden. > Plastikol 4 V / Tec 902 : Voorstrijkmiddel op basis van oplosmiddelhoudende bitumen.