> Deitermann HKS / Tec 933 : Waterwerende, snelhardende mortel voor holle hoeken en egalisatielagen. > Deitermann SP / San 954 : Poriënrijke, makkelijk verwerkbare renovatiestucmortel voor renovaties en
metselwerksanering.
> Deitermann WSP / Tec 934 : Waterondoorlaatbare, vezelversterkte pleisterlaag.